Search
Close this search box.

Villkor

Allmänna villkor

BOKNING & BOKNINGSAVGIFT
Vid bokning ska uppdragsgivaren ange uppdragets omfattning, ändamålet med fotograferingen, tekniska krav och övriga anvisningar av vikt för uppdraget.
Bokningsavgiften betalas i samband med bokningen. Avgiften är alltid på 50% av det totala beloppet.
Bokningsavgiften betalas ej åter vid avbokning utan tas då ut som en avgift, det är dock möjligt att omboka till en annan tid och då bibehålla sin bokning. Jag erbjuder två (2) kostnadsfria ombokningar, efter tredje ombokningen tillkommer en kostnad på 150:- 
Vid ombokning som sker mindre än 24 timmar före fotografering debiteras du en ombokningsavgift om 150:-*
Vid avbokning som sker mindre än 24 timmar före fotografering debiteras du en avbokningsavgift om 350:-*
Alla fakturor ska betalas inom 10 dagar om inget annat överenskommelse.
Man får ej överlåta sin tid till någon annan vid t.ex av- eller ombokning.

* Undantag gäller för Smash the cake fotografering, där gäller av/ombokning minst 1 vecka innan fotograferingen.
Vid av/ombokning mindre än 1 vecka innan fotograferingen debiteras du en av/ombokningsavgift på 450:-

* Vid bröllop gäller av/ombokning minst 1 månad innan fotograferingen och där sen av/ombokningsavgiften ligger på 550:-

BILDUTVAL
Fotografen gör urvalet av de bilder som kan godkännas och därmed levereras.
Bilderna levereras efter full betalning skett.

ANVÄNDNINGSRÄTT
Bilderna får användas på det sätt och i den omfattning som särskilt avtalats vid beställningen. Annan användning kräver tillstånd från fotografen. Användningsrätten får inte upplåtas eller överlåtas till annan utan fotografens medgivande.
Fotografen har alltid rätt att använda bilderna i sin egen portfolio om inget annat avtalats.
Vid otillåten användning kommer en straffavgift att debiteras och rättsliga åtgärder kan komma att vidtas.

BILDÅTERGIVNING
Bild ska återges med största möjliga hänsyn till originalets utförande. Ändring, bearbetning eller överföring till annan konstart får inte göras utan fotografens medgivande.

NAMNANGIVELSE
Vid användning av bild ska fotografens namn alltid anges.

ANSVAR FÖR TILLHANDAHÅLLET FÖREMÅL
Uppdragsgivaren ansvarar för att föremål som lämnas för fotografering är tillfredsställande försäkrat. Fotografen ansvarar inte för skador på eller förlust av sådant föremål.

PERSONUPPGIFTER (GDPR)
De personuppgifter som kommer att sparas av Hekon AB är uppgifter så uppdragskontrakt, kontaktuppgifter samt bilder och liknande. Dessa kommer att sparas i 7år då de är ett krav enligt bokföringslagen efter det kommer uppgifterna att tas bort förutom vissa bilder som fotografen förbehåller sig rätten att spara utan tidsgräns om inte annat skriftligen avtalats i detta kontrakt. Dessa uppgifter kan komma att delges till tredje part så som revisor eller myndigheter om lagar och regler kräver det. Uppdragstagaren har rätt att begära ut vilka uppgifter vi har om denna för att kontrollera dess riktighet och att ingen överskottsinformation lagrats.

PERSONBILD
En personbild är ett fotografi där identifierbar person/ personer förekommer på bilden.
Uppdragsgivaren ansvarar för att sådant tillstånd finns som enligt gällande lagstiftning kan krävas när personbild används, exempelvis i kommersiell reklam respektive på Internet.

BILDLAGRING
Fotografen kommer att lagra alla bilder från fotograferingen i 1 års tid efter fotograferingen för att uppdragstagaren ska kunna beställa fler bilder om denne önskar det. Efter 1år lagras enbart de av uppdragsgivaren och fotografen utvalda bilderna i ytterligare 6års tid, när 7 år har passerat sedan fotograferingen kommer endast ett fåtal bilder sparas för att vara representerade i fotografens portfolio, hemsida och liknande sammanhang.

PRIS OCH BETALNINGSVILLKOR
Alla priser på avtalet är inklusive moms.
Timdebitering vid arbete på löpande räkning debiteras per påbörjad halvtimme. Vid extra tid under fotograferingar till fast pris måste uppdragsgivaren alltid godkänna den extra debiteringen.
Extra kostnad för helger tillkommer på ordinarie priset.
När inget annat överenskommits gäller betalningstid och dröjsmålsränta enligt Räntelag (1975:635).

Uppdragsgivaren är alltid betalningsansvarig oavsett om bild använts eller ej liksom när fotografering beställs för annan slutkund.

ÖVRIGT
Lämna gärna en recension efter uppdraget slutförts & bilderna levererats. Detta gör du genom att skicka ett meddelande till mig och skriver din recension. Jag kommer sedan, med din tillåtelse, lägga in den på min hemsida.
Under fotograferingens gång gäller Fotoförbud. Detta är för att all fokus ska läggas på mig och fotograferingen blir på så vis också mer exklusive. Jag tillåter därför Aldrig att någon fotograferar under fotograferingstiden. Detta gäller alla som är där på plats samtidigt. Undantag kan gälla om jag har med mig en assistens som tar “behind the scenes” foto/film.

Rulla till toppen